Zajęcia pozalekcyjne \ Koło kulinarne “Jedz smacznie i zdrowo”W kole kulinarnym  uczniowie, poszerzają wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Poznają podstawowe sposoby obróbki produktów spożywczych przygotowując proste potrawy i wypieki.  Doskonalą umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw zgodnie z podstawowymi zasadami higieny i bezpieczeństwa podczas pracy. Uczą się sporządzać listy zakupów, zakładają i redagują zeszyty kucharskie. Rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie. Poznają sposoby wypracowywania drobnych funduszy na zakup produktów i uczą się umiejętnego gospodarowania nimi.