Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klas I-III


W naszej szkole  prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III, by umożliwić im wyrównywanie zaległości  w wiadomościach z konkretnej edukacji np.: polonistycznej, matematycznej spowodowanej dłuższą nieobecnością w szkole lub słabszymi możliwościami przyswajania wiedzy.

Zajęcia te prowadzą: Aldona Kalupa- klasa III a, Monika Janc -klasa II b,

Maria Wiland -klasa II a, Lidia Strachanowska -klasa I b i Hanna Urbaniak-klasa Ia.

Oto jak pracujemy: