Zajęcia pozalekcyjne \ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas VII i VIII


W naszej szkole cotygodniowo odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas VII (piątek, 8. godzina lekcyjna) oraz dla uczniów klas VIII (środa,8. godzina lekcyjna). Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych, ćwiczenie umiejętności redakcyjnych, ugruntowanie wiadomości niezbędnych do opanowania materiału przewidzianego dla klas VII i VIII.

                                                        Image title