Zajęcia pozalekcyjne \ Koło wokalne dla klas I-IV oraz V-VIII


Koło wokalne odbywa się w środy w godz. 13.35-14.20 dla uczniów klas I-IV oraz w godz. 14.25-15.10 dla uczniów klas V-VIII. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności z zakresu śpiewu, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej, dostarczanie przeżyć estetycznych młodzieży i dorosłym.

Prowadząca: Paulina Galińska