Wydarzenia 2016/2017 \ 8. Projekt czytelniczy "Szukamy wiosny w literaturze"


Dnia 22.03.2017r. z okazji Dnia Wiosny odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt.: „Szukamy wiosny w literaturze”, którego celem było propagowanie i rozwój zainteresowań czytelniczych  oraz uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody. Skierowany był on do uczniów klas  I-III. W ramach tego projektu podjęto szereg działań wspólnych dla wszystkich klas, ale oprócz tego każda klasa miała dodatkowe zadanie do wykonania. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali wiele działań o tematyce wiosennej tj. prace plastyczne do wiersza J. Brzechwy „Przyjście wiosny”, przedstawienie teatralne, wiersz własnego autorstwa, piosenkę, strój wiosenny oraz wzięli udział w turnieju wiedzy o wiośnie i w konkursie „Dzienniczek ciekawych utworów o tematyce wiosennej”. Działania podjęte w ramach projektu okazały się bardzo interesującymi dla dzieci i sprawiły im dużo radości przy ich prezentacji.

Autor projektu: Teresa Lewandowska