Wydarzenia

2020
09
kwietnia

Image title
2020
08
kwietnia

2020
08
kwietnia
"Wiosenne kwiaty"- prace wykonane w dowolnej technice przez uczniów klas szóstych.       [ galeria ]


2020
07
kwietnia

Corocznie 7 kwietnia obchodziliśmy w Naszej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA z udziałem zaproszonych gości – pracowników ochrony zdrowia. W tym roku niestety się nie spotkamy, dlatego pragnę wyrazić wielki szacunek dla Waszej pracy w tym trudnym okresie. Życzę Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia, a te piękne „Fiedlerowskie” motyle w tle wykonane przez uczniów naszej szkoły niech niosą Wam moc, siłę i nadzieję na lepsze jutro.

 

Image title

Z wyrazami uznania dla Waszej pracy
Dyrektor szkoły Lucyna Stolcman2020
03
kwietnia

2020
29
marca
Prace plastyczne o tematyce świąt wielkanocnych wykonane przez uczniów w domach. Brawa za pomysłowość!       [ galeria ]


2020
25
marca

Szanowni Rodzice!

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo  w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność nauczycielom, rodzicom oraz uczniom,

Szanowni Państwo, szczególnie w okresie kształcenia na odległość tj. 25.03.2020 - 10.04.2020 r. proszę, abyście odczytywali wszystkie wiadomości w dzienniku elektronicznym (od dyrektora, wychowawców, nauczycieli poszczególnych przedmiotów).

Życzę wszystkim wiele zdrowia i siły na najbliższy czas.
Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły Lucyna Stolcman


Image title
2020
24
marca

Ogłoszenie Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

 

Zgodnie z   rozporządzeniem MEN:  

„W  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”  oraz rozporządzeniem

„Zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

od 25 marca 2020 do 10 kwietnia  2020  nauka będzie odbywała się zdalnie.  

Uczniowie, nauczyciele oraz  rodzice będą otrzymywać wszelkie  informacji
o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej działalności, poprzez komunikator e-dziennika oraz poprzez stronę internetowa szkoły.

Nauka zdalna będzie realizowana za pomocą różnych form pracy zdalnej wybranych przez  nauczyciela i uzgodnionych z uczniami danej klasy. Kształcenie na odległość będzie się odbywało poprzez: stronę internetową szkoły, e-dziennik vulcan, platforme Office 365, lekcje video, platformy edukacyjne, strony internetowe z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi. Wychowawcy w klasach I-III wykorzystywać będą aplikacje Genially oraz komunikować się z rodzicami za pomocą e-dziennika. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów wypracowali i przetestowali  już w każdej klasie sposób komunikowania i przekazywania wiedzy swoimi uczniom.

Komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami będzie zatem odbywała się głównie poprzez e-dziennik, stronę internetową, Facebook szkoły oraz Office 365. 

W  zakresie  zdalnego nauczania będzie obowiązywał dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć, tzn. nauczyciele  danego przedmiotu  przygotowują tyle zajęć, ile dana klasa miała w dotychczasowym  tygodniowym planie lekcji.  W trosce o równomierne obciążenie ucznia w danym dniu i zróżnicowanie zajęć oraz uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną nauczyciele będę modyfikować zakres materiału (żeby  nowych treści na jednych zajęciach  nie było zbyt dużo) oraz będą wykorzystywać różne formy przekazywania wiedzy.

Każdy nauczyciel przekaże uczniom i rodzicom sposób, w jaki będzie odbywała się weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia.  Oceny będą jak dotychczas wpisywane  do e-dziennika , dzięki temu uczniowie i rodzice będą mieli informację o postępach w nauce.

Nauczyciele na bieżąco zgodnie z tygodniowym planem lekcji będą umieszczać materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej. Formy przekazywania tych materiałów zostały wymienione w pkt.1.

Nauczyciel będzie dostępny online dla ucznia w czasie uzgodnionym
z dyrektorem szkoły. Konsultacje i porady nauczyciela z rodzicami będą odbywały się poprzez komunikator e-dziennika w terminie ustalonym przez rodzica i nauczyciela, wychowawcę.

Pedagog i psycholog  będzie do dyspozycji uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godz.10:00 do 14:00 (poprzez e-dziennik).

Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. Modyfikacji ulegnie forma realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia te będą  polegały na aktywizacji uczniów, propagowaniu zdrowego
i higienicznego trybu życia oraz wprowadzaniu elementów wiedzy teoretycznej z przedmiotu.

 

Powyższe ustalenia obowiązują od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

 

                                                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                                                       Lucyna Stolcman2020
19
marca

Image title
2020
16
marca

Uwaga!

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemiologicznym
wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Połajewie na rok szkolny 2020/2021
do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Zasady rekrutacji oraz zgłoszenie do pobrania w zakładce dokumenty.
2020
16
marca

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

z dnia 16 marca 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Połajewie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszam bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie informuję, iż interesanci mają możliwość kontaktu z pracownikami szkoły za pomocą telefonu, elektronicznej skrzynki podawczej oraz poczty elektronicznej.

Numer telefonu: +48 67 2567147

Telefon komórkowy: 511-900-137

Adresy poczty elektronicznej:

dyrektor: szkola_p@interia.pl

sekretariat: sekretariat.spg@wp.pl

psycholog: anowaczyk@polajewosp.szkolawchmurze.pl

pedagog: kschubert@polajewosp.szkolawchmurze.pl

Z wyrazami szacunku

Lucyna Stolcman2020
15
marca

Image title

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.      2020
15
marca

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Polecamy stronę, na której można znaleźć wszystkie  niezbędne i wiarygodne informacje związane z zagrożeniem epidemicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus2020
11
marca

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym

okresie szkoły  nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca

z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W naszej szkole w dniach 12 - 13.03.2020r. świetlica  czynna

od godz. 6.45 do 15.00 dla tych uczniów, którym rodzice

nie mogą w tak nagłej sytuacji  zapewnić opieki.

                           W dniach 16 - 25.03.2020r.zajęcia całkowicie zawieszone!


                                                                                                            Dyrekcja szkoły2020
09
marca

2020
05
marca

2020
03
marca

Image title
2020
28
lutego
Z wizytą na UAM      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
27
lutego

2020
26
lutego

2020
24
lutego

2020
22
lutego
„Lepsza Edukacja”      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
21
lutego
Klasowy Mistrz Kaligrafii      [ więcej ]       [ galeria ]

2020
17
lutego

2020
16
lutego